Header
Home Over mij Behandeling Tarief Contact
PRIVACYVERKLARING
Bij het verlenen mijn diensten verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens om ga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.
Contactgegevens
Joost de Leijer Haptonomie
Theda Mansholtstraat 5a
2311 JE Leiden/Swanendrift 50 3332 AN Zwijndrecht
Het gebruik van persoonsgegevens
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete mondelinge toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Het wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier is 15 jaar. Echter, ook na deze wettelijke bewaartermijn zal ik uw cliëntdossier bewaren. Mocht er in de toekomst opnieuw behandeling plaatsvinden, kan dit van grote toegevoegde waarde zijn. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen. 
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog gebruik worden voor de volgende doelen:
-om andere zorgverleners te informeren. Dit gebeurt echter allen met uw expliciete toestemming.
-voor waarneming tijdens mijn afwezigheid, voor gebruik tijdens intervisie of supervisie, alleen met  
 uw toestemming.
-een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de fin. administratie. De zorgverzekeraar stelt verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur;
    -NAW, geboortedatum verzekerde, data van de sessies, omschrijving behandeling; Haptotherapie,
      kosten van de behandeling.
GZ Haptotherapeut
Theda Mansholtstraat 5a 2331 JE Leiden / Swanendrift 50 3332 RN Zwijndrecht
Tel: 06 12632226 
www.joostdeleijer.nl email:  joostdeleijer@planet.nl  
Vereniging voor Haptotherapeuten (VVH)  467 A   BIGnr  49039326104   KvK  27348617
AGB-zorgverlenerscode haptotherapie 90034324 / AGB-praktijkcode haptotherapie 90015795